Voilà, ett pepparkakshus!


Parisiskt pepparkakshus med glasyr. Parisian gingerbread house.

Tja, så här blev det pepparkakshuset.

Jag har gjort pepparkakshus i många år och i början var det bara för barnens skull. Jag brukade köpa färdiga hus och sätta ihop, så fick barnen dekorera med godis. Dekorera var ju det som var roligt att göra. Det har använts alla möjliga sorters lösgodis, fruxo, geléhallon, kolaremmar. Ett år syntes inte ens huset utan allt såg ut som en hög med godis på en bricka, eller, brickan syntes inte heller. Men vad tiden har lidit så jag tyckt att det varit allt roligare att göra husen själv och har limiterat barnens inflytande. Vi har dekorerat en sida var, jag har bestämt vilket godis som ska användas osv. Vi har gjort färgglada tågstationer, drakborgar, vanliga borgar och mycket annat kul tillsammans.

Men i år har jag gått linan ut och gör allt själv. Rättfärdigar mitt beteende – När jag gör grovjobbet, varför ska jag inte få göra det roliga också? Sluta med offermentaliteten! Då känns det lite mer ok. (Kommer med all säkerhet att bli övertalad om att barnen ska få dekorera också. Jag känner mig själv och har redan förberett med nonstop.)

Men nu har jag bildbevis på mitt egendekorerade hus. (Kanske det räcker?)


Parisiskt pepparkakshus med glasyr. Parisian gingerbread house.

Min inspiration var ett vanligt bostadshus i Paris. Jag började med att mäta och rita upp en mall på kartong.

  1. En del för fram och baksida. Höjd 25 cm, bredd 15 cm. (Används två gånger.)
  2. En del för sidorna. Höjd 25 cm, bredd 8 cm. (Används två gånger.)
  3. En del för tak. Höjd 18 cm, bredd 12 cm. (Används en gång.)
  4. En del för fram och baksida på skorsten. Längd bas 9 cm, längd topp 5 cm, höjd 5 cm. Den kommer att se ut som en triangel med avhuggen topp. (Används två gånger.)
  5. En del för skorstenens sidor. Längd bas 3,5 cm, längd topp 1,5 cm, höjd 5 cm. Används två gånger.)

Kavla degen tjockare än vanligt och grädda den längre än vanligt. Du vill inte ha mjuka husbitar för då kommer allt att braka ihop. När de gräddat färdigt behöver de svalna, helst på galler så att fukten kommer ut. Om du som jag märker att de trots att de är färdiggräddade, är för mjuka, så sätt in bitarna i ugnen på ca 100 grader och stoppa in ett grytunderlägg eller så i glipan i ugnsluckan så att den inte stängs helt. Då ångar fukten ut och pepparkakshusbiten torkar utan att få så mycket mer färg.

Parisiskt pepparkakshus med glasyr. Parisian gingerbread house.

Förr om åren har jag alltid satt ihop huset först för att sedan dekorera, men i år ville jag prova ett nytt sätt att dekorera och då måste bitarna ligga plant. Så lägg bitarna plant om du också vill prova det här. Först markerade jag ut var fönster och dörrar skulle sitta med hjälp av en bordskniv, en linjal och en tändsticksask. Sedan är det dax att blanda kristyr, recept hittade jag här. Min lilla runda tyll till spritspåsen har antagligen lekts bort och ligger i någon soffa eller i mösslådan, så jag fick ta en liten plastpåse, klippa bort ett litet hörn och spritsa med den. Det fungerade kanonbra! Spritsa alla detaljer som tex fönster och runt alla kanter på biten. Gör det på alla hussidor och tak. Glöm inte att du kan färga med några droppar karamellfärg. Låt torka. Blanda sedan i lite vatten i taget för en lite lösare kristyr. Fyll i väggarna med den lösare kristyren, du kan pilla ut den i kanterna med en tesked. Låt torka ordentligt, gärna över natten.

När allt är torkat och hårt är det dags att klistra ihop huset. Jag använder socker som jag smälter i en stekpanna. När sockret har smält doppar du ner den bit som ska klistras och sätt snabbt ihop med den andra delen. Var försiktig, det är HETT! Sedan gömmer du skarvarna med mer kristyr. Låt torka och det är klart!

Lite Nonstop på det här så…!

Pepparkakshus 6

Well, This is how the gingerbread house turned out.

I have made gingerbread houses for many years and in the beginning it was only for the sake of the children. I used to buy a ready-made house, put it together and than the kids decorated it with candy. The decorating part was the fun thing to do. We mostly concentrated on the candy and one year you couldn’t even the house. Everything looked like a pile of candy on a tray, actually you couldn’t se the tray either. But over the years  I have enjoyed making the houses more and more and I have limited the children’s influence over the decorations. We have decorated one side each (I got the front), I have decided which candy to be used and so on.

Now I’ve decided to be really selfish and just make everything myself. To justify my behavior Iv’e told myself – When I do the hard work of cutting and measuring, why should not I get to do the fun part of decorating as well? Stop with this victim mentality! Then I feel ok about it. (Will surely be talked into letting the children getting to decorate too. I know myself and have already prepared with candy.) Now at least I have picture evidence of my house decorated my own way. And that´s really enough.

My inspiration this year was ordinary apartment building in Paris. I started by measuring and drawing up a template on cardboard.

1.  One piece for the front and back. Height 25 cm, width 15 cm. (Used twice.)
2.  One piece for the sides of the house. Height 25 cm, width 8 cm. (Used twice.)
3.  One piece for the roof. Height 18 cm, width 12 cm. (Used once.)
4.  One piece for the front and back of the chimney. Length base 9 cm, length top 5 cm, height 5 cm. It will look like a triangle with the top cut off. (Used twice.)
5.  One piece for the sides of the chimney . Length of base 3.5 cm, length top 1.5 cm, height 5 cm. (Is used twice).
Parisiskt pepparkakshus med glasyr. Parisian gingerbread house.

Roll the dough thicker than usual and bake longer than usual. You do not want soft pieces of house because then everything will collapse. when baked, they need to cool down, preferably on a rack so that the moisture comes out. I noticed that some of the pieces, although they had finished baking, were too soft, thus the pieces in the oven at about 100 degrees C and insert a trivet or so in the gap in the oven door so it does not close completely. It will make the moisture go away and the gingerbread piece will dry without getting much more color.

In earlier years, I have always put together the house first and then decorated it, but this year I wanted to try a new way of decorating and then the pieces need to lie flat. First I marked out where the windows and doors should be with a table knife, a ruler and a matchbox. Then it was time to mix the icing. My little round tulle to the piping bag has probably been played away and is hidden in a couch or in the toy box, so I had to take a small plastic bag, snip off a small corner and pipe with that. It worked out great! Pipe all the details such as windows and around all edges of the gingerbread pieces.  Don’t forget you can color your icing with a few drops of food coloring. Allow to dry. Then add a little water at a time for a little liquid icing. Fill in the walls, you can use a teaspoon to get the icing all the way out to the edges. Allow to dry thoroughly, preferably overnight.

When everything is dry and hard, it’s time to glue the house together. I use sugar witch I melt in a pan. Once the sugar has melted, dip the piece to be glued and put together quickly with the second part. Be careful, it’s hot! Then hide the seams with more icing. Allow to dry and it is done!

Maby just a little candy? Hey kids, could you help me out for a second…

Annonser

4 thoughts on “Voilà, ett pepparkakshus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s